Dr. Georg M. Sprinzl jest profesorem otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi i kieruje zespołem implantowym w oddziale w St. Pölten. Jest ordynatorem oddziału otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi w St. Pölten,  Austria, który jest największym oddziałem laryngo-logicznym w Austrii. Koncentruje się na operacjach strzemiączka, operacjach wszczepienia aktywnych implantów ucha środkowego, implantów ślimakowych oraz neurotologicznych i onkologicznych operacjach podstawy czaszki. Prof. Sprinzl był szkolony w zakresie operacji onkologicznych przez Prof. Wernera w Marburgu/Niemczech oraz był odpowiedzialny za program wszczepów ślimakowych.

Rozwinął trwający program edukacyjny dla chirurgów zainteresowanych wszczepami ślimakowymi oraz implantacją Vibrant Soundbride. Sprinzl jest głównym badaczem w kilku badaniach klinicznych w obszarze implantów słuchowych. W szczególności skupia się na lokalizacji dźwięku oraz rozumieniu mowy u obustronnych uzytkowników implantu Vibrant Soundbridge.

Dodatkowo opracował nowatorski model implantu slimakowego dla zwierząt u owcy we współpracy z Laboratorium Ucha Wewnętrznego, Uniwersytet w Innsbrucku, Austria. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest rozwój nowego atraumatycznego implantu ślimakowego dla odzyskania słyszenia przy zachowanych resztkach słuchowych oraz rozwój nowych implantów zakotwiczonych w kości. Był pierwszym na świecie, który wszczepił implant zakotwiczony Bonebridge.

Prof. Dr. Sprinzl opublikował ponad 75 artykułów w czasopismach peer-reviewed. Regularnie publikuje artykuły w różnych obszarach otorynolaryngologii oraz onkologii głowy i szyi. W związku z rozwojem programu edukacyjnego jest zaangażowany w kliniczne

szkolenie w obszarze otologii w ponad 30 krajach.

Kładziemy nacisk na całościowe leczenie.

Pacjent powinien czuć się z nami.

Ordination

>